Bản quyền

Trang web này là tài sản của Piaggio & C.S.p.A. Tất cả các tài liệu có trong tư liệu này, bao gồm hình ảnh, minh hoạ, bản vẽ, biểu tượng, nhãn hiệu và bất cứ thông tin nào có trong tư liệu này là tài sản độc quyền của Piaggio & CSpA, đơn vị sở hữu quyền sử dụng dưới sự giám sát hiện tại của Ý và Luật của Cộng đồng Châu Âu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Do đó, không được phép sao chép, sửa đổi, phát triển, truyền tải hoặc phân phối nội dung của trang web này  dưới bất kỳ hình thức nào, dù là một phần hay toàn bộ, mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của Piaggio & CSpA. Bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào sẽ dẫn đến hành động xử phạt pháp lý  thích hợp.

THƯƠNG HIỆU

 

Các thương hiệu sau đây là tài sản đăng ký độc quyền của Piaggio & C S.p.A. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào  đều vi phạm luật thương hiệu. Không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin của các thương hiệu dưới đây nào trong bất kỳ hình thức nào.
Các thương hiệu: ALBATROS, APE, APE MAX, APEPOKER, BEVERLY, CIAO, CELLA ESAGONALE LOGO NUOVO, COGUAR, DNA, VESPA ET4, MIỄN PHÍ, GILERA, HEXAGON, LIBERTY, NRG, PIAGGIO, P DI PIAGGIO IN SCUDO E FIGURA, PORTER, RUNNER , STALKER, TYPHOON, VESPA, VESPA CLUB, VESPA PX, X9, ZIP.