Tin tức từ Piaggio

Tập đoàn Piaggio và hãng Castrol hợp tác dài hạn về cung cấp dầu nhớt

Tập đoàn Piaggio và Hãng Castrol

Milan, tháng 4/2017 – Hãng dầu nhớt Castrol và Tập ...

Tập đoàn Piaggio tiếp tục định hình tương lai của việc đi lại với sự ra đời của GITA và KILO, hai sản phẩm Piaggio Fast Forward đầu tiên.

GITA và KILO

Ra mắt tại thành phố Boston Giới thiệu GITA và KILO, những dự ...

Hệ thống điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của xe Piaggio

Hệ thống điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của xe Piaggio

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số