Phiên bản đặc biệt Medley S 150

  • Green Bosco
    Green Bosco
    Green Bosco

Thông số kỹ thuật