Dòng xe Medley

Luôn cân bằng dù cả thế giới nghiêng.

Piaggio Medley

2018 Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

2018 Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
2018 Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

2018 Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
2018 Medley ABS S 125cc
KHÁM PHÁ

2018 Medley ABS S 125cc

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
2018 Medley ABS 125cc
KHÁM PHÁ

2018 Medley ABS 125cc

72,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
2018 Medley S 150 ABS
KHÁM PHÁ

2018 Medley S 150 ABS

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)