Dòng xe Medley

Đẳng cấp đầy cuốn hút.

Piaggio Medley

Medley S 2020 125
KHÁM PHÁ

Medley S 2020 125

79,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 2020 150
KHÁM PHÁ

Medley S 2020 150

93,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley 2020 125
KHÁM PHÁ

Medley 2020 125

75,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 125cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 150cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS 125cc
KHÁM PHÁ

Medley ABS 125cc

72,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 125 ABS

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 150 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 150 ABS

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)