Dòng xe Medley

Đẳng cấp cùng Medley.

Piaggio Medley

Medley ABS S 125cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 150cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS 125cc
KHÁM PHÁ

Medley ABS 125cc

72,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 125 ABS

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 150 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 150 ABS

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)