Liberty 50

 • WHITE Luna
  WHITE Luna
  WHITE Luna
 • BLACK Abisso
  BLACK Abisso
  BLACK Abisso
 • RED Marte
  RED Marte
  RED Marte

Thông số kỹ thuật