Phiên bản đặc biệt Liberty S 125

  • Green Matt
    Green Matt
    Green Matt

Thông số kỹ thuật