CÁC PHIÊN BẢN

Giá
Lựa chọn giữa các dòng sản phẩm

Những dòng xe phù hợp với bạn

Liberty 50
KHÁM PHÁ

Liberty 50

39,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty One 125
KHÁM PHÁ

Liberty One 125

48,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty 125
KHÁM PHÁ

Liberty 125

57,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S 125
KHÁM PHÁ

Liberty S 125

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Phiên bản đặc biệt Liberty S 125
KHÁM PHÁ

Phiên bản đặc biệt Liberty S 125

61,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 2020 125
KHÁM PHÁ

Medley S 2020 125

79,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 2020 150
KHÁM PHÁ

Medley S 2020 150

93,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley 2020 125
KHÁM PHÁ

Medley 2020 125

75,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Phiên bản đặc biệt Medley S 150
KHÁM PHÁ

Phiên bản đặc biệt Medley S 150

98,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Zip 100
KHÁM PHÁ

Zip 100

36,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)