CÁC PHIÊN BẢN

Giá
Lựa chọn giữa các dòng sản phẩm

Những dòng xe phù hợp với bạn

Liberty 50
KHÁM PHÁ

Liberty 50

39,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty One 125
KHÁM PHÁ

Liberty One 125

48,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S 125 Phiên bản đặc biệt
KHÁM PHÁ

Liberty S 125 Phiên bản đặc biệt

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty 125
KHÁM PHÁ

Liberty 125

57,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S 125
KHÁM PHÁ

Liberty S 125

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S Black Series 125
KHÁM PHÁ

Liberty S Black Series 125

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty Italia 125
KHÁM PHÁ

Liberty Italia 125

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 2020 125
KHÁM PHÁ

Medley S 2020 125

79,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 2020 150
KHÁM PHÁ

Medley S 2020 150

93,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley 2020 125
KHÁM PHÁ

Medley 2020 125

75,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 125cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 150cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS 125cc
KHÁM PHÁ

Medley ABS 125cc

72,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 125 ABS

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 150 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 150 ABS

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Zip 100
KHÁM PHÁ

Zip 100

36,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)