CÁC PHIÊN BẢN

Giá
Lựa chọn giữa các dòng sản phẩm

Những dòng xe phù hợp với bạn

Liberty One 125
KHÁM PHÁ

Liberty One 125

48,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S 125 ABS (Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Liberty S 125 ABS (Phiên bản đặc biệt)

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty 125 ABS
KHÁM PHÁ

Liberty 125 ABS

57,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Liberty S 125 ABS

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty Italia
KHÁM PHÁ

Liberty Italia

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Zip 100 E3
KHÁM PHÁ

Zip 100 E3

36,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Zip 100 E3 2019
KHÁM PHÁ

Zip 100 E3 2019

36,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 125cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 150cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS 125cc
KHÁM PHÁ

Medley ABS 125cc

72,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 125 ABS

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 150 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 150 ABS

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)