CÁC PHIÊN BẢN

Lọc tìm kiếm của bạn

Lọc tìm kiếm của bạn theo màu sắc và các dòng sản phẩm

Giá
Lựa chọn giữa các dòng sản phẩm

Những dòng xe phù hợp với bạn

Liberty One 125
KHÁM PHÁ

Liberty One 125

48,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty 125 ABS
KHÁM PHÁ

Liberty 125 ABS

57,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Liberty S 125 ABS

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty S SE 125 ABS
KHÁM PHÁ

Liberty S SE 125 ABS

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Liberty Italia
KHÁM PHÁ

Liberty Italia

58,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 125cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 125cc (Phiên bản đặc biệt)

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS S 150cc 
(Phiên bản đặc biệt)
KHÁM PHÁ

Medley ABS S 150cc (Phiên bản đặc biệt)

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley ABS 125cc
KHÁM PHÁ

Medley ABS 125cc

72,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 125 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 125 ABS

73,500,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Medley S 150 ABS
KHÁM PHÁ

Medley S 150 ABS

87,900,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Zip 100 E3
KHÁM PHÁ

Zip 100 E3

36,000,000 ₫
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)