Showroom
Dịch vụ

Piaggio Thảo Ái - Huế

56 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Th - , tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại 0543 987777

Fax 0543 987776

piaggio.thaoaihue@yahoo.com.vn

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Theo Điều 13 và 14 Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679 (“GDPR”)

Piaggio & C. S.p.A. cam kết và quan tâm đặc biệt đến việc xử lý thông tin liên quan đến quý khách theo các quy định bảo mật hiện hành.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để có thông tin đầy đủ về chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

 

A. Ai xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách?

Piaggio & C. S.p.A., có trụ sở chính tại Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Ý (“chúng tôi” hoặc “Bên kiểm soát dữ liệu”) là công ty thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách với tư cách là Bên kiểm soát dữ liệu.

 

B. Giám đốc bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là ai?

Bên kiểm soát dữ liệu đã bổ nhiệm Giám đốc bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn Piaggio (Giám đốc bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn) theo Điều 37 của GDPR);

Quý khách có thể liên hệ với Giám đốc bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn vào bất kỳ lúc nào để yêu cầu các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách tại địa chỉ sau:

Giám đốc bảo vệ dữ liệu

Viale Piaggio, 25
56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com
Fax: +39 0587272961
ĐT: +39 0587272495

 

C. Chúng tôi xử lý những dữ liệu nào?

Tùy từng trường hợp và trong phạm vi các mục đích được đề cập tại Phần D, Bên kiểm soát dữ liệu sẽ xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau:

 • dữ liệu cá nhân (ví dụ: tên, họ, nơi sinh và ngày sinh, mã số thuế);
 • thông tin liên lạc (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, e-mail);
 • thông tin liên quan đến hợp đồng (ví dụ: sản phẩm và/ hoặc dịch vụ đã mua);
 • thông tin ngân hàng;
 • hình ảnh của khách hàng.

Tùy thuộc vào sự đồng ý rõ ràng của quý khách và chỉ sử dụng cho mục đích thực hiện các hoạt động Chăm sóc khách hàng, Bên kiểm soát dữ liệu có thể xử lý các loại dữ liệu cá nhân cụ thể theo quy định tại Điều 9.1 của GDPR);

Cuối cùng, chúng tôi thông báo đến quý khách rằng, thông qua trang web của chúng tôi (hoặc “Website”) và chỉ khi có sự đồng ý của quý khách, Bên kiểm soát dữ liệu sẽ xử lý dữ liệu định vị địa lý được dùng để thực hiện các dịch vụ cung cấp trực tuyến và theo yêu cầu của quý khách. Quý khách sẽ được yêu cầu đồng ý thông qua hệ thống pop-up.

 

D. Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách?

 1. Cung cấp dịch vụ và bán sản phẩm trực tuyến

Dữ liệu được cung cấp khi quý khách điền vào các biểu mẫu trên Website và được xử lý để cho phép bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, tùy từng trường hợp, như:

  • đáp ứng các yêu cầu tự nguyện đối với tài liệu thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hoặc để gửi Hướng dẫn sử dụng và bảo trì;
  • phục vụ các hoạt động bán sản phẩm được cung cấp trên website;
  • xử lý các yêu cầu đi thử xe;
  • giúp quý khách tiếp cận được các chương trình khuyến mãi và ưu đãi trên Website;
  • chấp nhận yêu cầu của quý khách tham gia vào Cộng đồng của chúng tôi và đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi;
  • hỗ trợ quý khách theo yêu cầu từ dịch vụ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi;
  • cho phép quý khách tham gia các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.

 

 1. Quản lý hoạt động trước hợp đồng và thực hiện hợp đồng

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách để thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết trước và sau khi ký kết hợp đồng nhằm đáp ứng yêu cầu của quý khách và cho các mục đích thực hiện hợp đồng giữa quý khách và Bên kiểm soát dữ liệu. Đối với mục đích này, ví dụ, chúng tôi có thể liên lạc để nhắc nhở quý khách về thời hạn hợp đồng hoặc lựa chọn hợp đồng, phát hành hóa đơn hay các chứng từ kế toán khác mang tên quý khách.

Cơ sở pháp lý cho các mục đích xử lý này là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của quý khách và thực hiện hợp đồng mà quý khách tham gia; Bên kiểm soát dữ liệu sẽ không thể thực hiện hợp đồng mà không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

 

 1. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được xử lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà Bên kiểm soát dữ liệu phải tuân theo (ví dụ: thuế, kế toán, chống rửa tiền) và làm theo hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền và Cơ quan kiểm soát đặt ra cho Bên kiểm soát dữ liệu.

Cơ sở pháp lý cho mục đích xử lý này là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà Bên kiểm soát dữ liệu phải tuân theo; Bên kiểm soát dữ liệu sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình mà không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

 

 1. Khảo sát thống kê

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách để thực hiện các khảo sát thống kê nội bộ như một phần hoạt động kinh doanh của Bên kiểm soát dữ liệu. Các khảo sát thống kê đã thực hiện sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích báo cáo nội bộ, vì lợi ích của Bên kiểm soát dữ liệu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình và để quản lý các danh mục khách hàng và hoạt động của mình một cách hiệu quả hơn; trong mọi trường hợp, các cuộc điều tra thống kê này không nhằm mục đích thực hiện các giao dịch và hoạt động trực tiếp với khách hàng (ví dụ: các chiến dịch tiếp thị).

Cơ sở pháp lý cho mục đích xử lý này là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu; việc bảo vệ lợi ích hợp pháp này sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

 

 1. Chiến dịch thu hồi sản phẩm

Dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ chiến dịch thu hồi nào đối với các phương tiện mà quý khách đã mua, ví dụ, trong trường hợp có bất thường và để đảm bảo an toàn cho quý khách và chất lượng của phương tiện bị thu hồi.

 

Cơ sở pháp lý cho việc đạt được mục đích này là bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu; việc bảo vệ lợi ích hợp pháp này sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

 

 1. Bảo vệ quyền của Bên kiểm soát dữ liệu

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách để bảo vệ các quyền của chúng tôi trong và ngoài tòa án trong trường hợp vi phạm hợp đồng hoặc không hợp đồng gây thiệt hại cho Bên kiểm soát dữ liệu, ví dụ thực hiện các hành động có thể để thu hồi nợ, nếu cần, do không thanh toán các khoản tiền được quy định trong hợp đồng trong thời hạn đã thỏa thuận.

Cơ sở pháp lý cho mục đích xử lý này là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu; việc bảo vệ lợi ích hợp pháp này sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

 

 1. Truyền thông thương mại về các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ tương tự các sản phẩm đã mua

Thông qua địa chỉ e-mail do quý khách cung cấp, Bên kiểm soát dữ liệu có thể gửi riêng cho quý khách các chương trình khuyến mãi và ưu đãi trên các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm và tương tự như những gì quý khách đã mua (được gọi là Soft Spam). Trên thực tế, chúng tôi tin rằng quý khách có thể quan tâm đến việc nhận được các ưu đãi có lợi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách đã thể hiện sự quan tâm trong quá khứ, vì đó cũng là nhu cầu kinh doanh của Bên kiểm soát dữ liệu để quảng cáo các sản phẩm tương tự như những sản phẩm mà quý khách đã mua. Việc liên lạc cho mục đích này sẽ chỉ được thực hiện qua e-mail và trong mọi trường hợp, quý khách sẽ được đảm bảo khả năng quyết định không tiếp tục nhận thông tin liên lạc đó bất cứ lúc nào.

Cơ sở pháp lý cho mục đích xử lý này là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu; việc bảo vệ lợi ích hợp pháp này sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

 

 1. Hoạt động tiếp thị

Tùy thuộc vào sự đồng ý cụ thể của quý khách, dữ liệu cá nhân do quý khách cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trực tuyến hoặc được thu thập từ các đại lý và nhà phân phối của chúng tôi hoặc tại các hội chợ và sự kiện thương mại (ví dụ: thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và những thông tin liên quan đến hợp đồng được ký kết và/ hoặc dịch vụ được yêu cầu), có thể được xử lý trực tiếp bởi Piaggio & C. S.p.A. hoặc các công ty khác trong Tập đoàn Piaggio (“Công ty con” của Tập đoàn), được chỉ định làm Cán bộ xử lý dữ liệu, để quảng bá dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi bằng cách gửi tài liệu quảng cáo, bao gồm tài liệu quảng cáo theo yêu cầu và mời quý khách đến các sáng kiến ​​và sự kiện của chúng tôi, thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát sự hài lòng của khách hàng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Hơn nữa, tùy thuộc vào sự đồng ý cụ thể của quý khách, vì mục đích quảng cáo, hình ảnh do quý khách công bố trên tài khoản Instagram hoặc Facebook của quý khách và được gắn thẻ chính thức các kênh xã hội của chúng tôi có thể được sử dụng cho truyền thông kỹ thuật số của chúng tôi (như chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, xuất bản trên các trang web của chúng tôi và trên email của chúng tôi được sử dụng cho các hoạt động gửi thư trực tiếp).

Cơ sở pháp lý cho các mục đích xử lý này được đưa ra khi có sự đồng ý của quý khách và sẽ được thu thập cụ thể. Nếu quý khách không đồng ý, việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ không được thực hiện liên quan đến các mục đích này.

Trong mọi trường hợp, sự không đồng ý của quý khách sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa quý khách và Bên kiểm soát dữ liệu, cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả tiêu cực nào đối với quý khách.

 

 1. Hoạt động lập hồ sơ

Theo sự đồng ý cụ thể của quý khách, Bên kiểm soát dữ liệu có thể trực tiếp hoặc thông qua các Công ty con, được chỉ định làm Cán bộ xử lý dữ liệu, xử lý các dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập trực tuyến, tại các hội chợ và sự kiện thương mại và tại các nhà phân phối và đại lý của chúng tôi để phân tích dữ liệu của quý khách và tìm hiểu sở thích và thói quen của quý khách để gửi chào hàng các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của quý khách.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích trên sẽ chỉ được thực hiện sau khi có được sự đồng ý cụ thể. Sự không đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa quý khách và Bên kiểm soát dữ liệu, cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả tiêu cực nào đối với quý khách.

Trong mọi trường hợp, quý khách có quyền thu hồi sự đồng ý trước đó bất cứ lúc nào.

 

E. Dữ liệu nào là bắt buộc?

Quý khách sẽ không thể mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi không cung cấp dữ liệu được xử lý cho các mục đích đề cập tại các mục 1., 2., 3., Phần D, và sẽ không nhận được tài liệu quảng cáo về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi tương tự như các sản phẩm mà quý khách đã mua khi không cung cấp dữ liệu cho các mục đích được đề cập tại Mục 7 Phần D.

Khi không đồng ý xử lý dữ liệu cho các mục đích tại mục 8.9. Phần D quý khách sẽ không nhận được tài liệu quảng cáo, bao gồm tài liệu cá nhân hóa, về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như không được cập nhật về các sự kiện và sáng kiến do chúng tôi tổ chức.

 

F. Khi nào cần có sự đồng ý của quý khách?

Sự đồng ý cụ thể của quý khách sẽ được yêu cầu trong mọi trường hợp xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho các mục đích quy định tại các mục 89. Phần D

Chúng tôi nhắc nhở rằng quý khách có thể hủy bỏ việc đồng ý đó bất cứ lúc nào.

 

G. Dữ liệu của quý khách được truyền đạt tới những ai?

Trong phạm vi các mục đích được nêu tại Phần D, khi cần, dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được truyền tới những cá nhân sau đây được chỉ định là Cán bộ xử lý dữ liệu theo Điều 28 của GDPR:

 • Công ty con;
 • Đại lý và/ hoặc nhà phân phối của tập đoàn Piaggio;
 • nhà cung cấp dịch vụ cho mục đích quản lý hệ thống CNTT và Website;
 • nhà cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, kế toán và thuế;
 • công ty được Bên kiểm soát dữ liệu sử dụng để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu;
 • ngân hàng và các tổ chức tài chính khác để quản lý thanh toán;
 • các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan giám sát và kiểm soát, và các pháp nhân công cộng hoặc tư nhân nói chung có chức năng mang tính chất công cộng;

Quý khách có thể yêu cầu cung cấp một danh sách cập nhật đầy đủ các bên mà dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được gửi đến bằng cách đến trực tiếp trụ sở chính của Bên kiểm soát dữ liệu hoặc liên hệ với Giám đốc bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn nêu tại Phần B.

Trong phạm vi các khoản tiền gửi tương ứng, dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được nhân viên, cán bộ được đăng ký và cộng tác viên của Bên kiểm soát dữ liệu biết đến, là những người sẽ đóng vai trò là người có thẩm quyền xử lý các dữ liệu đó theo Điều 29 của GDPR.

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ không được tiết lộ.

 

H. Dữ liệu của quý khách có được chuyển đến một quốc gia ngoài EU không?

Dữ liệu cá nhân của quý khách có thể được chuyển đến Công ty con được thành lập tại quốc gia ngoài EU.

Việc truyền dữ liệu được thực hiện tuân thủ các bảo đảm theo quy định của luật pháp hiện hành, trên cơ sở quyết định sự phù hợp theo Điều 45 của GDPR hoặc thông qua và ký các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban EU phê chuẩn quy định mối quan hệ giữa Bên kiểm soát dữ liệu và các Công ty con có liên quan.

Chỉ cần yêu cầu các tài liệu tham khảo tại Phần B, quý khách có thể nhận thêm thông tin về việc truyền dữ liệu cá nhân của mình.

 

 

I. Quản lý quan hệ khách hàng của chúng tôi

Piaggio & C. S.p.A. quản lý hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng thông qua các máy chủ đặt tại Ý. Tất cả dữ liệu của quý khách được thu thập bởi Piaggio & C. S.p.a. theo cách thức và cho các mục đích được nêu tại Phần D. ở trên và bởi các công ty con, bao gồm cả thông qua các đại lý và nhà phân phối, được chuyển đến hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của quý khách có trong hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng có thể được Piaggio & C. S.p.A. xử lý ở dạng tổng hợp cho mục đích thống kê và cho mục đích tiếp thị và/ hoặc lập hồ sơ với sự đồng ý của quý khách.

Để thực hiện các chiến dịch quảng cáo/ tiếp thị cho Tập đoàn Piaggio, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách có trong hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng với tư cách là Bên kiểm soát dữ liệu và, nếu cần, sẽ chỉ định Cán bộ xử lý dữ liệu để dữ liệu của quý khách được truyền đến nhằm quản lý các chiến dịch tiếp thị tại địa phương.

Piaggio & C. S.p.A. đảm bảo với quý khách rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu của quý khách có trong hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng.

 

J. Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý khách như thế nào?

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách một cách chính xác, hợp pháp và tuân thủ tất cả các nguyên tắc nêu tại Điều 5 của GDPR, có và không có sử dụng các công cụ điện tử.

Các hoạt động phân tích thị hiếu và sở thích của quý khách có thể được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách cho mục đích lập hồ sơ, sẽ luôn có sự can thiệp của con người và sẽ không bao giờ được thực hiện theo cách tự động.

Bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được đảm bảo bằng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, trong số những điều khác, việc tiết lộ, truy cập trái phép, thay đổi và làm mất thông tin xử lý.

 

K. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của quý khách trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu giữ riêng trong thời gian cần thiết để đáp ứng yêu cầu của quý khách, để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý mà Chủ sở hữu phải tuân theo và trong mọi trường hợp cần thiết để theo đuổi các mục đích mà chúng được thu thập theo Phần D ở trên, cũng như theo bảng tóm tắt sau (xem bảng)

Chúng tôi thông báo cho quý khách rằng, trong trường hợp quý khách hủy bỏ sự đồng ý và, trong mọi trường hợp, khi hết hạn các điều khoản được đề cập ở trên, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh khỏi kho lưu trữ của chúng tôi tất cả các thông tin đề cập đến quý khách.

 

L. Quyền của quý khách là gì?

Bằng cách đơn giản là truyền đạt các thông tin nêu tại Phần B, quý khách có thể thực hiện các quyền của mình theo Điều 15 đến 22 của GDPR.

 

Cụ thể, quý khách có thể yêu cầu Bên kiểm soát dữ liệu truy cập dữ liệu liên quan đến quý khách để sửa đổi và/ hoặc xóa chúng, cũng như hạn chế xử lý trong các trường hợp được nêu tại Điều 18 của GDPR.

 

Theo cách được chỉ định tại Điều 21 của GDPR, bất cứ lúc nào quý khách cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và nhận thông tin liên quan đến quý khách và/ hoặc truyền dữ liệu đó đến Bên kiểm soát dữ liệu khác.

 

Ngoài ra, chúng tôi nhắc nhở quý khách rằng quý khách có thể hủy bỏ mọi sự đồng ý dễ dàng như khi cấp.

Trong mọi trường hợp, Bên kiểm soát dữ liệu không được chậm trễ quá mức và chậm nhất là trong vòng một tháng kể từ khi thực hiện quyền sẽ cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu cho quý khách và/ hoặc thông báo các hành động đã thực hiện để đáp ứng yêu cầu của quý khách.

Chỉ trong trường hợp yêu cầu vô căn cứ hoặc quá mức cũng như trong trường hợp yêu cầu lặp đi lặp lại, Bên kiểm soát dữ liệu có thể tính phí hợp lý hoặc từ chối thực hiện yêu cầu của quý khách.

Cuối cùng, chúng tôi thông báo rằng nếu quý khách thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của quý khách.

 

M. Quý khách có thể liên hệ với ai để khiếu nại?

Ví dụ, nếu quý khách tin rằng việc xử lý của chúng tôi vi phạm các quy định của GDPR, quý khách có thể khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) hoặc Văn phòng bảo vệ dữ liệu của Quốc gia thành viên nơi quý khách đang cư trú, làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm bị cáo buộc.

 

 

N. Cập nhật

Ngoài ra, cân nhắc đến việc có thể xảy ra cập nhật các quy định liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, Chính sách quyền riêng tư này có thể được sửa đổi và/ hoặc cập nhật bởi Bên kiểm soát dữ liệu bất cứ lúc nào.

 

Các thay đổi được thực hiện, nếu có liên quan, sẽ được thông báo cho quý khách qua e-mail và trong mọi trường hợp sẽ bị ràng buộc kể từ thời điểm thông báo hoặc từ khi công bố Chính sách bảo mật sửa đổi trên Website và trên trang web của các Công ty con.

 

Để luôn được thông báo về cách xử lý thông tin cá nhân của quý khách, tất cả những gì quý khách cần làm là truy cập vào phần Quyền riêng tư trong Website và trang web của các công ty thuộc Tập đoàn Piaggio.

 

Attendi..