Veelgestelde vragen

01. ALGEMEEN

BRANDSTOF

Piaggio-, Vespa- en Gilera-scooters lopen op ongelode benzine met een minimaal octaangetal van 95. Voor modellen van voor 1992 adviseren we dat u het instructieboekje of de dichtstbijzijnde dealer raadpleegt.

TECHNISCHE EN ONDERSTEUNINGS-INFORMATIE

Alle technische informatie kan worden gevonden op onze website bij het specifieke model. Dit is ook beschikbaar bij onze dealers.

TECHNISCHE MODIFICATIES AAN MOTORBLOK OF ONDERDELEN

De firma Piaggio geeft geen enkele informatie over hoe je onderdelen van haar scooters kunt modificeren.

We willen onze klanten erop wijzen dat elke modificatie aan voertuigen die zijn gemaakt door niet officiële Piaggio dealers kunnen resulteren in juridische, verzekeringstechnische of administratieve consequenties. Bovendien vervalt de garantie als er een modificatie is doorgevoerd aan een Piaggio-voertuig.

INSTRUCTIEBOEKJES

Deze kunnen worden aangevraagd bij dealers of worden gedownload via deze link. Voor al het andere materiaal, zoals brochures en catalogi, verwijzen we u naar onze Publication Request Service.

PRODUCTNIEUWS

Alle informatie over nieuwe producten (modellen, versies, motorische upgrades) zullen worden vrijgegeven door Piaggio C.S.p.A. door  middel van persberichten, dealercommunicatie, vakbladen of op de Nieuws-pagina van onze websites.

CV's

Als u erin geïnteresseerd bent om voor ons te werken, bezoek dan a.u.b. Het 'Careers'-gedeelte van de website piaggiogroup.com

PRIJSLIJSTEN

De Piaggio-, Vespa- en Gilera-websites hebben een gedeelte waar u het voertuig kunt configureren met speciaal ervoor ontwikkelde accessoires, waar u de prijzen kunt vinden en waar een persoonlijke reactie van een dealer kan worden opgevraagd. Eventuele actuele aanbiedingen kunnen worden gevonden in de 'Promoties'-sectie.

PIAGGIO-DEALERS

In het 'Dealer Locator'-gedeelte van onze website kunt u een lijst van dealers in uw regio vinden.

 

02. PRODUCTEN

TECHNISCHE GEGEVENS

De technische kenmerken van elk model dat momenteel op de markt is, kunnen worden gevonden op de specifieke pagina van dat model.

ONDERHOUD

Onderhoud kan worden uitgevoerd door alle Piaggio-, Vespa- en Gilera-dealers or door geautoriseerde servicepunten. De onderhoudsintervallen kunnen worden gevonden in het logboek. De kosten hangen af van de prijs van de gebruikte onderdelen en het arbeidsloon in het betreffende servicepunt. Zoek het dichtstbijzijnde servicepunt.

TECHNISCH CONFORMITEITSBLAD

Dit document bevat alle essentiële informatie over het voertuig (motorblok, frame etc.) en moet worden getoond bij onderhoudsbeurten. Behorend bij het certificaat van herkomst is het een verplicht document en vereist voor het opmaken van een logboek. Voor voertuigen die zijn gemaakt vóór 1 januari 2001 vervangt het het Certificaat van Conformiteit.

VERKLARING

De verklaring certificeert bepaalde gegevens (zoals registratie- of motornummer). Het authoriseert een handeling zoals bijvoorbeeld de montage van andere banden dan er oorspronkelijk op werden geleverd en welke staan vermeld op het Technisch Conformiteitsblad.

03. CONFORMITEIT/RATIFICATIE

CONFORMITEIT

Onder ratificatie wordt de certificatie van conformiteit verstaan die de fabrikant heeft voor het voertuig (toegelaten voor gebruik op openbare wegen) volgens de fabricagewetgeving die is opgesteld door de Europese Unie.

EMISSIE-EISEN

De parameters voor de certificatie van conformiteit (Europese Richtlijn 92/61) omvatten ook vervuilende uitstoot, zowel de gassen als geluid, zoals algemeen aangegeven door Euro 1/Euro 2/Euro 3. Deze parameters worden steeds strenger voor fabrikanten. Aangezien dit conformiteitslimieten zijn, sluit de Europese Richtlijn het gebruik van reeds in circulatie zijnde voertuigen op geen enkele wijze uit.

 

04. VEILIGHEIDSCONTROLE EN WETGEVING

REGELMATIGE VOERTUIGCONTROLE

Vanaf 1 januari 2001 is het bij de wet verplicht dat motorfietsen (gedefinieerd als voertuigen met kentekenplaat) en gemotoriseerde fietsen (bromfietsen, tot 50 cc) een periodieke controle ondergaan.
Voor gemotoriseerde fietsen (tot 50 cc) loopt de vier jaar durende periode tot de eerste controle vanaf de productiedatum van het voertuig, zoals aangegeven in het logboek.
Voor motorfietsen (boven 50 cc) loopt de vier jaar durende periode tot de eerste controle vanaf de datum waarop het voertuig is geregistreerd, zoals aangegeven in het logboek.
Voor zowel motorfietsen als gemotoriseerde fietsen geldt dat zodra de periode van vier jaar is verstreken, de volgende controles moeten worden uitgevoerd in intervallen van twee jaar.
Noot: de technische controles moeten worden uitgevoerd voor het eind van de maand waarin de huidige goedkeuring verloopt. Bijvoorbeeld: als de vorige controle op 9 januari is uitgevoerd, dan heeft u tot 31 januari om hem te vernieuwen. Wanneer deze vervaldata niet worden gerespecteerd, zijn sancties van toepassing.

NIEUWE WETGEVING VOOR TWEEWIELIGE VOERTUIGEN

We wijzen u erop dat het vanaf juli 2002 verplicht is om met koplamp aan te rijden, ook overdag.
Vanaf 1 oktober 2005 is de verplichting tot het verkrijgen van een certificaat van geschiktheid voor het rijden op een bromfiets uitgebreid naar alle volwassen personen die niet reeds in het bezit zijn van een rijbewijs (EU). Het certificaat moet worden getoond aan het Ministerie van Verkeer (of equivalent), samen met een medisch certificaat dat verklaart dat de houder ervan fysiek en psychologisch geschikt is om te rijden. De laatste vereiste is een certificaat of brief waarmee wordt aangetoond dat de houder een rijvaardigheidscursus heeft gevolgd op een rijschool.

VOERTUIGCONTROLE (ZOALS UITGEVOERD IN ITALIË)

1. Remwerking

2. Geluidsmeting (uitlaat)

3. Verlichtingcontrole (koplamp, achterlicht e.d.)

4. Topsnelheidscontrole (alleen voor gemotoriseerde fietsen tot 50 cc)

5. Emissie

 

05. WORD EEN DEALER

Als u erin geïnteresseerd bent om dealer te worden, vul dan het formulier in dat te vinden is door HIER te klikken.