POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVIJEST

sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679 ("GDPR")

 

Poštovani korisnici, Piaggio & C. S.p.a., vam želi dobrodošlicu na svoju stranicu ("Internetska stranica") i poziva vas da obratite pažnju na sljedeću obavijest ("Obavijest"), izdanu u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ("GDPR").

U ovom se dokumentu nalazi opis svih obrada koje vrši Voditelj obrade, definiran u nastavku, putem Internetske stranice.

Također se precizira da se Obavijest odnosi isključivo na ovu Internetsku stranicu i stoga se smatraju isključenima sve ostale internetske stranice na koje bi vas ova Internetska stranica mogla preusmjeriti.

Osim toga, kad želite kupiti proizvode ili koristiti usluge tvrtke Piaggio, ne putem Internetske stranice, već putem službenih kanala tvrtke Piaggio, u trenutku kupnje će vam se izdati posebna obavijest, sukladno čl. 13. Uredbe GDPR, o zaštiti vaših osobnih podataka koji se tom prilikom obrađuju.

 

1.Tko je Voditelj obrade

 

Voditelj obrade je Piaggio & C. S.p.A., s pravnim sjedištem u Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera (PI) ("Voditelj").

 

Voditelj je također imenovao i Službenika za zaštitu podataka ("DPO"), kojega možete izravno kontaktirati u vezi ostvarivanja vaših prava, kao i za dobivanje svih informacija u vezi obrade vaših osobnih podataka i/ili u vezi ove Obavijesti, slanjem e-maila na:

Službenik za zaštitu podataka ("Data Protection Officer – DPO")

Viale Piaggio 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel: +39 0587272495

 

2. Koje osobne podatke obrađujemo

 

2.1. Podaci o pretraživanju

 

Informatički sustavi i softverske procedure za funkcioniranje Internetske stranice tijekom svog uobičajenog rada prikupljaju neke osobne podatke, čiji prijenos Voditelju se podrazumijeva tijekom uporabe internetskih komunikacijskih protokola.

 

Radi se o informacijama koje se ne prikupljaju radi njihovog povezivanja s identificiranim ispitanicima, ali koji bi, po svojoj prirodi, putem obrade i povezivanja s podacima koje pohranjuje treća strana, mogli omogućiti identifikaciju korisnika.

 

U tu kategoriju ulaze IP adrese ili nazivi kompjuterske domene koje upotrebljavaju korisnici koji se povezuju na stranicu, adrese oznake URI (Uniform Resource Identifier) traženih izvora, satnica zahtjeva, metoda koja se koristi u potpori zahtjeva serveru, dimenzije datoteke dobivene kao odgovor, numerički kôd koji označava status odgovora servera (uspješan, greška itd.) i ostali parametri koji se odnose na operativni sustav i informatičko okruženje korisnika.

 

Ovi se podaci koriste jedino u svrhu dobivanja anonimnih statističkih podataka o korištenju stranice kao i za kontrolu pravilnog rada iste, a brišu se odmah nakon obrade. Podaci se mogu upotrijebiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju mogućih kaznenih djela s područja informatike na štetu Internetske stranice.

 

2.2. Podaci koje korisnik daje dobrovoljno

 

Voditelj obrađuje sljedeće osobne podatke koje vi dajete ispunjavanjem raznih formata (obrazaca) na Internetskoj stranici:

 • identifikacijski podaci: kao na primjer - ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i ostali podaci za kontakt, kao i vaše slike;
 • podaci koji se odnose na zaključeni ugovor;
 • bankovni podaci (odnosno vaš IBAN).

                                                  

 

3. U koje svrhe se obrađuju vaši osobni podaci i koja je pravna osnova za njihovu obradu

 

Osobne podatke koje vi dajete ispunjavanjem raznih obrazaca koji se nalaze na Internetskoj stranici, obrađuje Voditelj u dolje navedene svrhe.

 

3.1  Pružanje usluga i prodaja proizvoda

Voditelj namjerava obraditi vaše osobne podatke radi dozvole pristupa Internetskoj stranici, u svrhe usko povezane s on-line prodajom proizvoda, s pružanjem on-line usluga koje se povremeno nude na stranici, a naročito radi odgovora na vaše zahtjeve za slanjem informativnih materijala o proizvodima i uslugama koje nudi Voditelj, radi upravljanja zahtjevima za "test drive", radi omogućavanja pristupa promocijama i ponudama koje se nalaze na Internetskoj stranici, za udovoljavanje vašim eventualnim zahtjevima za sudjelovanje u našoj Zajednici, kao i radi pružanja pomoći koju možete zatražiti od naše Korisničke podrške.

Priroda davanja podataka: Nije obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, Voditelj neće imati mogućnosti udovoljavanja vašim zahtjevima u vezi aktivnosti navedenih u prethodnom odlomku.

Pravna osnova za obradu: članak 6., stavak 1., točka b), GDPR-a. Stoga nije potrebno dobivanje vaše prethodne privole za obradu.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci prikupljeni u te svrhe obrađuju se tijekom vremena koje je nužno potrebno za udovoljavanje vašem zahtjevu te se nakon toga čuvaju tijekom vremenskog razdoblja koje je predviđeno primjenjivim propisima, po izvršenju iste.

 

3.2  Oglašavanje za proizvode i usluge analogne onima koje je Korisnik već zatražio

Voditelj namjerava obrađivati vaše osobne podatke u svrhu slanja promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama analognima onima koje ste zatražili i koje Voditelj nudi također i preko Izvršitelja imenovanih u smislu članka 28. GDPR-a.

Svrha obrade: Slanje promidžbenog materijala, promocija i prodaja proizvoda kao i ankete ili istraživanja tržišta i/ili promidžbene obavijesti. 

Priroda davanja podataka: Nije obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, Voditelj neće imati mogućnost slanja promidžbenih poruka i provedbe marketinških aktivnosti.

Pravna osnova za obradu: Legitiman interes.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci se u tu svrhu obrađuju sve do vaše odluke o ulaganju prigovora na navedenu obradu i/ili po ishođenju prestanka iste u bilo kojem trenutku.

 

3.3  Marketinške aktivnosti


Voditelj namjerava obrađivati vaše osobne podatke u svrhu slanja promidžbenih obavijesti povezanih sa svim proizvodima i uslugama koje Voditelj nudi također i preko Izvršitelja imenovanih u smislu članka 28. GDPR-a.

Svrha obrade: Slanje promidžbenog materijala, promocija i prodaja proizvoda kao i ankete ili istraživanja tržišta i/ili promidžbene obavijesti. 

Priroda davanja podataka: Nije obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, Voditelj neće imati mogućnost slanja promidžbenih poruka i provedbe marketinških aktivnosti.

Pravna osnova za obradu: Privola

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci se u tu svrhu obrađuju sve do vaše odluke o ulaganju prigovora na navedenu obradu i/ili po ishođenju prestanka iste u bilo kojem trenutku.

 

4.  Na koji način će se obrađivati vaši osobni podaci

Sukladno odredbama GDPR-a, obrada vaših osobnih podataka vršit će se papirnatim, informatičkim i telekomunikacijskim alatima, logikom usko povezanom s navedenim svrhama te time i s odgovarajućim načinima za jamčenje vaše sigurnosti i povjerljivosti u skladu s odredbama iz članka 32. GDPR-a.

 

5. Kojim subjektima se mogu otkriti vaši osobni podaci i tko ih može saznati

U svrhe opisane u prethodnoj točki 3., vaši osobni podaci bit će poznati zaposlenicima, osoblju izjednačenom s njima i suradnicima Voditelja koji će funkcionirati kao subjekti ovlašteni za obradu osobnih podataka.

Osim toga, vaše osobne podatke će dobivati i obrađivati subjekti treće strane koji spadaju u sljedeće kategorije:

a)  subjekti čijim se uslugama Voditelj koristi za upravljanje Internetskom stranicom;

b) društva koja vode informatički sustav Voditelja;

c)  društva i savjetnici koji vrše usluge pravnog i/ili financijskog savjetovanja;

d)  nadzorna tijela i organi, te općenito javni ili privatni subjekti s javnim funkcijama;

e) subjekti čijim se uslugama Voditelj koristi u različite svrhe za pružanje tražene usluge;

f) druga društva iz Piaggio Grupe, u marketinške svrhe, za izravnu prodaju, u svrhu provođenja ispitivanja tržišta, za statističku obradu u svrhu praćenja stupnja zadovoljstva klijenata u vezi usluga i proizvoda tvrtke Piaggio i/ili drugih društava iz Piaggio Grupe, kao i za otkrivanje vanjskim subjektima (na primjer dobavljačima) kad je to potrebno, kako bismo vam omogućili da se služite našim uslugama.

 

U svakom trenutku imate pravo povući privolu koju ste eventualno dali. To onemogućava da Voditelj nastavi koristiti vaše osobne podatke u svrhu za koju niste dali privolu.

Subjekti koji pripadaju jednoj od gore navedenih kategorija u nekim slučajevima rade potpuno samostalno kao posebni Voditelji obrade, u nekim slučajevima kao Izvršitelji obrade imenovani od strane Voditelja u skladu s člankom 28. GDPR-a.

Kompletan i ažuriran popis subjekata kojima bi vaši osobni podaci mogli biti poslani, možete zatražiti u pravnom sjedištu Voditelja, a možete se obratiti i Službeniku za zaštitu podataka (DPO).

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati subjektima treće strane izvan Europske unije te nisu predmet distribucije.

 

6.  Osobni podaci djece

Voditelj ne obrađuje osobne podatke djece mlađe od 16 godina u svrhe opisane u točkama 3.1, i 3.2.

Ukoliko korisnik izjavi da ima manje od 16 godina, polje koje se odnosi na dobivanje privole se unaprijed ispunjava negativnim odgovorom.

 

7. Podaci o zemljopisnoj lokaciji

Stranica može prikupljati i obrađivati podatke o zemljopisnoj lokaciji radi pružanja usluga koje je klijent zatražio, isključivo uz prethodnu izričitu privolu ispitanika, koja se u bilo kojem trenutku može povući. U ovom slučaju privola će se zatražiti putem takozvanog skočnog obrasca.

 

8. Koja su vaša prava kao ispitanika

 

Vi, kao ispitanik, možete pod uvjetima predviđenim GDPR-om, a u vezi obrade opisane u ovoj Obavijesti, ostvariti svoja prava predviđena člancima od 15. do 21. GDPR-a, a posebno sljedeća prava:

           

 • pravo na pristup – članak 15. GDPR-a: pravo na dobivanje potvrde obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pravo na pristup osobnim podacima – uključujući jedan primjerak istih – te dobivanje, između ostalih, ovih informacija:
  • svrha obrade
  • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
  • primatelji kojima su ti podaci poslani ili će biti poslani
  • razdoblje u kojem će ti podaci biti pohranjeni i kriteriji korišteni za to
  • prava ispitanika (ispravak, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade i pravo na prigovor na obradu
  • pravo na podnošenje pritužbe
  • pravo na dobivanje informacija o izvoru vaših osobnih podataka ako oni nisu prikupljeni od ispitanika
  • postojanje postupka automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila;
 • pravo na ispravak – članak 16. GDPR-a: pravo na ishođenje ispravka netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas i/ili na nadopunu nekompletnih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja;

 

 • pravo na brisanje (pravo na zaborav) – članak 17. GDPR-a: pravo na ishođenje brisanja osobnih podataka koji se odnose na vas, bez nepotrebnog odgađanja u sljedećim slučajevima:
 1. podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 2. povukli ste privolu i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. uspješno ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka;
 4. osobni podaci su nezakonito obrađeni,
 5. podaci se moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze;
 6. osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8., stavka 1. GDPR-a.

Pravo na brisanje ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je obrada nužna radi poštovanja neke pravne obveze ili izvršavanja zadaće od javnog interesa ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva u pravnom sjedištu.

 

 • pravo na ograničenje obrade – članak 18. GDPR-a: pravo na ishođenje ograničenja obrade kada:
 1. ispitanik osporava točnost osobnih podataka;
 2. obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 3. voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali su ispitaniku potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva u pravnom sjedištu;
 4. ispitanik je uložio prigovor na obradu, kako je navedeno, očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika;

 

 • pravo na prenosivost podataka – članak 20. GDPR-a: pravo na zaprimanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a koje ste dali Voditelju, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo na prenošenje tih podataka drugom voditelju bez ometanja, ako se obrada temelji na privoli te ako se provodi automatiziranim putem. Također, imate pravo na izravni prijenos vaših osobnih podataka od Voditelja drugom voditelju ako je tehnički izvedivo;

 

 • pravo na prigovor – članak 21. GDPR-a: pravo da u bilo kojem trenutku uložite prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koji se temelje na uvjetu legitimnosti legitimnog interesa, uključujući izradu profila, osim ako postoje legitimni razlozi Voditelja da nastavi obradu, a koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva u pravnom sjedištu.

 

 • podnošenje pritužbe Nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

 

Ostvarivanje gore navedenih prava, što se tiče Voditelja, provodi se obraćanjem na kontakt naveden u točki 1. Voditelj će se pobrinuti za vaš zahtjev i poslati vam, bez nepotrebnog odgađanja, odnosno najkasnije u roku od mjeseca dana od zaprimanja iste, informacije koje se odnose na poduzete mjere u vezi vašeg zahtjeva.

 

Ostvarivanje vaših prava kao ispitanika je besplatno sukladno članku 12. GDPR-a. Međutim, ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani osobito zbog njihovog ponavljanja, Voditelj može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obrade vašeg zahtjeva, ili može odbiti postupanje po vašem zahtjevu.

 

Na kraju vas obavještavamo da Voditelj može tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika.

POLITIKA KOLAČIĆA

 

Ovime obavještavamo korisnike da tvrtka Piaggio koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi ugodnijeg iskustva pregledavanja za sve korisnike koji posjećuju stranicu.

Kolačići su datoteke malih dimenzija koje Stranica koju Korisnik posjećuje šalje pregledniku gdje ih se sprema kako bi poslije mogle ponovno biti poslane toj Stranici prilikom iduće posjete istog Korisnika.

Kolačići se upotrebljavaju u različite svrhe, između kojih: provedba informatičke provjere autentičnosti; praćenje sesija; spremanje informacija o specifičnim konfiguracijama koje se odnose na korisnike koji pristupaju serveru.

Oni svojom dozvolom da stranica snima korisnikove podatke tijekom tog i sljedećih posjeta, omogućavaju korisniku pregledavanje stranica na učinkovit način, spremaju njegove preferencije te mu omogućuju interakciju s društvenim mrežama kao što su Facebook, Google +, Instagram te omogućavaju usluge Google Maps-a.

 

Kolačići se mogu koristiti i za spremanje podataka o prijavi Korisnika te se time omogućuje automatsko prepoznavanje Korisnika (postupak upisivanja korisničkog imena i lozinke svaki put kad Korisnik pristupi stranici postaje nepotreban).

Obrada podataka se vrši elektroničkim putem, odnosno automatski, informatičkim ili telekomunikacijskim putem, informatičkom logikom koja je usko povezana s gore navedenim ciljevima te na taj način jamči sigurnost i povjerljivost tih podataka.

 

Tehnički kolačići (NIJE potrebna vaša privola)

Temeljem važećeg zakonodavstva u Italiji, za uporabu kolačića nije uvijek nužan izričit pristanak korisnika. To se posebno odnosi na tehničke kolačiće za koje nije potrebna takva privola, to su kolačići koji se koriste isključivo s ciljem provedbe prijenosa komunikacije na nekoj mreži elektroničke komunikacije, ili u onoj mjeri u kojoj je nužna za izvršenje usluge koju je korisnik izričito zatražio. Drugim riječima, radi se o kolačićima koji su neophodni za funkcioniranje stranice ili su potrebni za provedbu aktivnosti koje je korisnik zatražio.

 

U tehničke kolačiće, kod kojih nije potreban izričit pristanak za korištenje, talijanski Nadzornik za zaštitu osobnih podataka uključuje i:

 • analitičke kolačiće, ukoliko ih izravno koristi administrator stranice za prikupljanje informacija, u zbirnom obliku, o broju korisnika te o tome kako oni posjećuju tu stranicu,
 • kolačiće za pregledavanje ili privremene kolačiće (za potvrdu autentičnosti, za realizaciju kupovine itd.),
 • funkcionalne kolačiće, koji korisniku omogućuju pregledavanje u skladu sa serijom odabranih kriterija (na primjer: jezik, proizvodi odabrani za kupnju) s ciljem poboljšanja usluge prema korisniku.

 

Profilni kolačići (potrebna je vaša PRIVOLA): naša stranica koristi i tzv. kolačiće za izradu profila koje možemo pokrenuti samo uz vašu prethodnu privolu.

Profilni kolačići imaju namjenu stvaranja profila korisnika i cilj im je slanje reklamnih poruka u skladu s preferencijama koje je korisnik pokazao tijekom pregledavanja stranica. Ovi se kolačići koriste za prikaz sadržaja koji su najprimjereniji korisnicima i njihovim interesima. Mogu se koristiti za prikaz ciljanih reklama ili za ograničavanje broja prikaza neke reklame. Budući da te kategorije mogu biti posebno invazivne što se tiče privatnosti korisnika, europsko i talijansko zakonodavstvo propisuje da korisnik mora biti informiran o korištenju navedenih kolačića te da mora dati odgovarajuću suglasnost. Za korištenje profilnih kolačića potrebno je prethodno dobiti informirani i slobodni pristanak korisnika, a koji Stranica traži u obliku predviđenom Odredbama putem trake koja se pojavljuje prilikom prvog posjeta kao i putem dodatnih obavijesti koje omogućavaju korisniku davanje ili uskraćivanje potrebne privole.

 

Kolačići prve strane i treće strane

Ako je kolačiće koji završe kod korisnika pokrenuo izravno upravitelj stranice koju korisnik pregledava, radi se o kolačićima prve strane. Tijekom pregledavanja stranice, korisnik može dobiti i kolačiće drugih stranica ili servera (tzv. kolačići treće strane) koji mogu sadržavati neke elemente (kao na primjer slike, karte, zvukove i određene poveznice na stranice drugih domena), a koji se nalaze na stranici koju korisnik pregledava. U tom slučaju radi se o kolačićima koje postavlja internetska stranica koja nije ona na kojoj se korisnik trenutačno nalazi.

 

Onemogućavanje kolačića

Korisnik može odabrati koje će kolačiće omogućiti odgovarajućim postupkom opisanim u nastavku, kao i omogućiti, onemogućiti ili izbrisati (potpuno ili djelomično) kolačiće putem određenih funkcija vlastitog programa za pregledavanje (preglednika): međutim, u slučaju onemogućavanja svih ili nekih kolačića, postoji mogućnost da stranicu ne bude moguće pretraživati ili da neke usluge ili određene funkcije stranice ne budu raspoložive ili da ne rade pravilno i/ili će korisnik biti prisiljen promijeniti ili ručno unijeti neke informacije ili preferencije svaki put kad posjeti stranicu.

Ukoliko želite promijeniti postavke vaših kolačića, u nastavku su kratke upute kako to provesti na četiri najčešće korištena preglednika:

Microsoft Internet Explorer

Kliknite na ikonu 'Alati' u gornjem desnom kutu i odaberite 'Internetske opcije'. U skočnom prozoru odaberite 'Privatnost'. Tu možete podesiti postavke svojih kolačića.

Google Chrome

Kliknite na ikonu francuskog ključa u gornjem desnom kutu i odaberite 'Postavke'. Sada odaberite 'Prikaži napredne postavke’ (“Under the hood'”) i promijenite postavke 'Privatnosti'.

Mozilla Firefox

Iz padajućeg izbornika u gornjem lijevom kutu odaberite 'Opcije'. U skočnom prozoru odaberite 'Privatnost'. Tu možete podesiti postavke svojih kolačića.

Safari

Iz padajućeg izbornika za postavke u gornjem desnom kutu odaberite "Preferencije". Odaberite 'Sigurnost' i tu možete podesiti postavke svojih kolačića.

Kao što je vidljivo na traci koja se odmah pojavljuje pri prvoj posjeti stranice, suglasnost za korištenje svih kolačića koji su u uporabi korisnik daje odabirom gumba za prihvaćanje (na primjer OK, kvačica itd.) ili nastavkom pregledavanja stranice (na primjer ignoriranjem trake ili skočnog prozora te provođenjem drugih radnji). Osim toga, korisnik ima pristup na poveznicu za više informacija u kojoj su navedene sve informacije u vezi kolačića (opis, svrha i čuvanje) te na kojoj posjetitelj stranice može dati suglasnost samo za neke kategorije kolačića.

 

Vrste kolačića

Kako biste mogli pravilno regulirati kolačiće te dati informirani pristanak za korištenje ili nekorištenje istih, u nastavku možete saznati više o različitim kategorijama kolačića.