Εμπιστευθείτε τη συντήρηση Piaggio

Τι χρειάζεται το scooter σας για να διατηρείται σε καλή κατάσταση; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το scooter σας, καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, χρειάζεται ελέγχους και αντικαταστάσεις όταν φτάνετε στο χιλιομετρικό όριο ή στο αντίστοιχο χρονικό όριο χρήσης. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης για τις τεχνικές λεπτομέρειες της προγραμματισμένης συντήρησης και ζητήστε να καταχωρηθεί το σέρβις που πραγματοποιήθηκε στο Δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης: Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι για την ασφάλειά σας χωρίς ανησυχία, πέραν βέβαια της συντήρησης που διατηρεί υψηλότερη την αξία του scooter σας.

Μετά από πολλά χιλιόμετρα, τι χρειάζεται το scooter σας;

Επιλέξτε το μοντέλο του scooter σας και ανακαλύψτε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις