ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ("GDPR")

 

η Piaggio & C. S.p.A. επιφυλάσσει ιδιαίτερη προσπάθεια και φροντίδα στην επεξεργασία των πληροφοριών που αναφέρονται σε εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου.

 

Σας καλούμε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με την πολιτική που έχουμε υιοθετήσει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Piaggio & C. S.p.A., με νόμιμη έδρα στην οδό Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Ιταλία (“εμείς” ή ο “Ιδιοκτήτης”) είναι η εταιρεία που συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

 

 1. Ποιος είναι ο ΥΠΔ μας;

Ο Ιδιοκτήτης έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Piaggio (“ΥΠΔ του Ομίλου”) σύμφωνα με το άρθ. 37 του GDPR.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ του Ομίλου για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Viale Piaggio, 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Τηλ.: +39 0587272495

 

 1. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Ανάλογα με τις περιπτώσεις και μέσα στα όρια των σκοπών που αναφέρονται στο εδάφιο D), ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ),
 • στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
 • δεδομένα συμβολαίου (π.χ. προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αγοράστηκαν),
 • τραπεζικά στοιχεία,
 • τη φωτογραφία σας.

Κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας και αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων Εξυπηρέτησης Πελατών, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργάζεται συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως απαιτείται από το άρθ. 9.1 του GDPR.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μέσω του ιστότοπού μας (ή “Ιστοσελίδα Web”) και μόνο με τη συγκατάθεσή σας, ο Ιδιοκτήτης θα μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού που είναι χρήσιμα για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο και ζητούνται από εσάς. Η συγκατάθεσή σας θα ζητηθεί μέσω του συστήματος με αναδυόμενο παράθυρο pop up.

 

 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

1. Παροχή υπηρεσιών και πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο

Τα δεδομένα που παρέχονται με τη συμπλήρωση των εντύπων (φόρμες) στον ιστότοπο θα υποβληθούν σε επεξεργασία ώστε να μπορεί να είναι δυνατή η πώληση προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών, που προσφέρονται κατά καιρούς, π.χ.:

  • για απάντηση σε εθελοντικά αιτήματα για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή για την αποστολή του Εγχειριδίου Χρήσης και Συντήρησης (LUM),
  • για την πώληση προϊόντων που προσφέρονται στον Ιστότοπο,
  • για τη διαχείριση των αιτήσεων “test ride”;
  • για να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στις προωθήσεις και τις προσφορές στον Ιστότοπο,
  • για να κάνουμε αποδεκτό το αίτημά σας για συμμετοχή στην Community και για εγγραφή στο Ενημερωτικό μας δελτίο,
  • για να σας παρέχουμε την βοήθεια που ζητήσατε από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών,
  • για να σας επιτρέψει να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και κληρώσεις.

 

2. Διαχείριση των προσυμβατικών δραστηριοτήτων και εκτέλεση της σύμβασης

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελέσουμε όλες τις προσυμβατικές και συμβατικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση του αιτήματός σας και για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τον Ιδιοκτήτη. Σε σχέση με αυτό, θα μπορούμε, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε τις συμβατικές προθεσμίες ή τις συμβατικές σας επιλογές, να εκδώσουμε τιμολόγια για εσάς ή άλλα λογιστικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί για εσάς.

 

Η νομική βάση για αυτούς τους σκοπούς επεξεργασίας συνάγεται από την ανάγκη να συνεχιστούν τα αιτήματά σας και να εκτελεσθεί η σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, δεν θα ήταν δυνατό ο Ιδιοκτήτης να εκτελέσει τη σύμβαση χωρίς να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

3. Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο Ιδιοκτήτης (για παράδειγμα, για θέματα φορολογίας, λογιστικής, ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και στις διατάξεις που επιβάλλονται από τις Αρχές και τους Φορείς ελέγχου στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων.

 

Η νομική βάση για αυτόν τον σκοπό επεξεργασίας συνάγεται από την ανάγκη να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο Ιδιοκτήτης, δεν θα ήταν δυνατό ο Ιδιοκτήτης να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις χωρίς να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

4. Στατιστικές έρευνες

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διεξαγωγή εσωτερικών στατιστικών ερευνών στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ιδιοκτήτη. Οι στατιστικές έρευνες που θα διεξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης, προς το συμφέρον του Ιδιοκτήτη προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και να εφαρμόσει αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου πελατών και των εργασιών του. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι στατιστικές έρευνες δεν αποσκοπούν στην πραγματοποίηση εργασιών και άμεσων δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους πελάτες (για παράδειγμα, εκστρατείες μάρκετινγκ).

 

Η νομική βάση για αυτόν τον σκοπό επεξεργασίας συνάγεται από την ανάγκη προστασίας του νόμιμου συμφέροντος του Ιδιοκτήτη. Η προστασία αυτού του νόμιμου συμφέροντος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

5. Καμπάνιες ανάκλησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή καμπανιών ανάκλησης των οχημάτων που αγοράσατε, π.χ. σε περίπτωση που θα προκύψουν ανωμαλίες και για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα του οχήματος που υπόκειται σε ανάκληση.

 

Η νομική βάση για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η προστασία του νόμιμου συμφέροντος του Ιδιοκτήτη. Η προστασία αυτού του νόμιμου συμφέροντος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

6. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Ιδιοκτήτη

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στο δικαστήριο και εξωδικαστικά σε περίπτωση συμβατικών ή εξωσυμβατικών παραβιάσεων σε βάρος του Ιδιοκτήτη προκειμένου, για παράδειγμα, να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την ανάκτηση της πίστωσης, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο λόγω αδυναμίας πληρωμής των ποσών που προβλέπονται στη σύμβαση εντός των συμφωνημένων προθεσμιών.

 

Η νομική βάση για αυτόν τον σκοπό επεξεργασίας συνάγεται από την ανάγκη προστασίας του νόμιμου συμφέροντος του Ιδιοκτήτη. Η προστασία αυτού του νόμιμου συμφέροντος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

7. Εμπορική επικοινωνία για προϊόντα ή/και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που αγοράστηκαν

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να σας στείλει, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που εσείς δώσατε, προωθήσεις και προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει (επονομαζόμενο Soft Spam). Πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε συμφέρουσες προσφορές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία έχετε δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν, καθώς είναι συμφέρον για τις επιχειρηματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη να διαφημίζει προϊόντα παρόμοια με αυτά που αγοράσατε. Οι επαφές για το σκοπό αυτό θα γίνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάθε περίπτωση θα σας παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίσετε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες ανά πάσα στιγμή.

 

Η νομική βάση για αυτόν τον σκοπό επεξεργασίας συνάγεται από την ανάγκη προστασίας του νόμιμου συμφέροντος του Ιδιοκτήτη. Η προστασία αυτού του νόμιμου συμφέροντος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

8. Δραστηριότητες μάρκετινγκ

Με τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε συμπληρώνοντας ηλεκτρονικές φόρμες ή που συλλέγονται από τους αντιπροσώπους και τους διανομείς μας ή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις (π.χ. προσωπικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση που συνάπτεται ή/και την απαιτούμενη υπηρεσία), μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία απευθείας από την Piaggio & C. SpA ή από άλλες εταιρείες του ομίλου Piaggio (“Θυγατρικές”), που έχουν οριστεί ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στέλνοντας διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου του εξατομικευμένου, καθώς και για να σας προσκαλέσουν στις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις μας, να διεξάγουν έρευνες αγοράς και έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών μας και για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, κατόπιν της συγκεκριμένης και ελεύθερης συγκατάθεσής σας, οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από εσάς στους λογαριασμούς σας Instagram ή Facebook και επισημαίνονται με τις επίσημες ετικέτες των κοινωνικών μας καναλιών μπορούν, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιηθούν για την ψηφιακή μας επικοινωνία (όπως για παράδειγμα κοινή χρήση στα προφίλ κοινωνικών μέσων, η δημοσίευση στους ιστότοπούς μας και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες direct mailing).

 

Η νομική βάση για αυτούς τους σκοπούς επεξεργασίας συνάγεται από τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα συλλεχθεί ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό. Εάν αποφασίσετε να μην παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα γίνει καμία επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς.

 

Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή της συγκατάθεσης από μέρους σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στην υπογραφή και την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και το τον Ιδιοκτήτη, ούτε θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για εσάς.

 

9. Δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ

Με τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, ο Ιδιοκτήτης θα μπορεί να επεξεργαστεί απευθείας ή μέσω των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες έχουν οριστεί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις καθώς και στους διανομείς και τους αντιπροσώπους μας, προκειμένου να αναλύσουν τα δεδομένα σας και να γνωρίζουν τις προτιμήσεις και τις συνήθειές σας για μια εξατομικευμένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς θα πραγματοποιείται μόνο μετά τη συλλογή συγκεκριμένης συγκατάθεσης. Η μη παροχή της συγκατάθεσης από μέρους σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στην υπογραφή και την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τον Ιδιοκτήτη, ούτε θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη συγκατάθεση που είχατε δώσει προηγουμένως ανά πάσα στιγμή.

 

 1. Ποια δεδομένα είναι απαραίτητα;

Η παράλειψη παροχής των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στα εδάφια D) αρ. 1., 2., 3., θα καταστήσει αδύνατη την αγορά των προϊόντων μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, ενώ η παράλειψή τους για τους σκοπούς στους οποίους αναφέρονται τα εδάφια D) αρ. 7. θα καταστήσει αδύνατη τη λήψη διαφημιστικού υλικού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αποκτήσει.

Η παράλειψη χορήγησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στα εδάφια D) 8. και 9., θα καταστήσει αδύνατη τη λήψη διαφημιστικού υλικού, ακόμα και εξατομικευμένου, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και δεν θα είναι δυνατή η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες που διοργανώνουμε.

 

 1. Πότε απαιτείται η συγκατάθεσή σας;

Η ειδική συγκατάθεσή σας θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται στα εδάφια D) αρ. 8 και 9.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η συγκατάθεση που ενδεχομένως έχετε δώσει θα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

 

 1. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Εντός των ορίων των στόχων που αναφέρονται στο εδάφιο D), τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθ. 28 του GDPR:

 • Ελεγχόμενες,
 • αντιπρόσωποι ή/και διανομείς του ομίλου Piaggio,
 • πάροχοι υπηρεσιών για τη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και της ιστοσελίδας,
 • πάροχοι νομικών, λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών,
 • εταιρείες που χρησιμοποιούνται από τον Ιδιοκτήτη για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας,
 • τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διαχείριση των πληρωμών,
 • αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με αρμοδιότητες στο τομέα της διαφήμισης.

Μπορείτε να ζητήσετε μια πλήρη και ενημερωμένη λίστα με τα άτομα στα οποία ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταβαίνοντας στη νόμιμη έδρα του ιδιοκτήτη ή επικοινωνώντας με τον ΥΠΔ του Ομίλου με τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στο εδάφιο B).

Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να γίνουν γνωστά στους υπαλλήλους, τους αποσπασμένους ή διοικούμενους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του Ιδιοκτήτη που θα ενεργούν ως πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 29 του GDPR.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαδοθούν.

 

 1. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σας χώρα εκτός της ΕΕ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε θυγατρική εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ.

Η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση μια απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθ. 45 του GDPR ή την υιοθέτηση και υπογραφή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ του Ιδιοκτήτη και των εμπλεκόμενων θυγατρικών.

Με απλή αίτηση στους αποδέκτες που αναφέρονται στο εδάφιο B), μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Το σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM)

Η Piaggio & C. S.p.A. διαχειρίζεται το Customer Relationship Management (Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες) (ή “CRM”) μέσω διακομιστών που βρίσκονται στην Ιταλία. Στο CRM συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που συλλέγονται τόσο από την Piaggio & C. S.p.a. με τις μεθόδους και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο γράμμα D παραπάνω, καθώς και από τις θυγατρικές και μέσω των αντιπροσώπων και διανομέων των τελευταίων. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχονται στο CRM μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Piaggio & C. S.p.A. σε συγκεντρωτική μορφή για στατιστικούς σκοπούς και, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και κατάρτισης προφίλ

Για την υλοποίηση των διαφημιστικών καμπανιών/μάρκετινγκ του ομίλου Piaggio, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχονται στο CRM, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και, αν είναι απαραίτητο, θα ορίσουμε τις Θυγατρικές στις οποίες θα διαβιβαστούν τα δεδομένα για την τοπική διαχείριση των καμπανιών μάρκετινγκ.

Η Piaggio & C. S.p.A. σας εγγυάται ότι έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθεί την ακεραιότητα των δεδομένων σας που περιέχονται στο CRM.

 

 1. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ορθότητα, τη νομιμότητα και την τήρηση όλων των αρχών που αναφέρονται στο άρθ. 5 του GDPR, με και χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων.

Οι δραστηριότητες ανάλυσης των τάσεων και των προτιμήσεών σας, οι οποίες, με τη συγκατάθεσή σας, μπορούν να πραγματοποιηθούν για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, θα περιλαμβάνουν πάντα ανθρώπινη παρέμβαση και δεν θα πραγματοποιούνται ποτέ με αποκλειστικά αυτοματοποιημένους τρόπους.

Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων θα διασφαλίζονται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την παρεμπόδιση, μεταξύ άλλων, της αποκάλυψης, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της τροποποίησης και της απώλειας των επεξεργασμένων πληροφοριών.

 

 1. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φυλάσσονται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται ο Ιδιοκτήτης και σε κάθε περίπτωση, για το διάστημα που είναι αυστηρώς απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο D. παραπάνω, καθώς και τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της δοθείσας συγκατάθεσης και, εν πάση περιπτώσει, κατά τη λήξη των παραπάνω όρων, θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμες όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν από τα αρχεία μας.

 

L. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με απλή επικοινωνία με τους αποδέκτες που αναφέρονται στο εδάφιο B), μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα από 15 έως 22 του GDPR.

Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε από τον Ιδιοκτήτη να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν, να τα τροποποιήσει ή/και να τα διαγράψει, καθώς και να περιορίσει την επεξεργασία στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθ. 18 του GDPR.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθ. 21 του GDPR, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβετε ή/και να μεταβιβάσετε τις πληροφορίες που σας αφορούν σε άλλο Ιδιοκτήτη.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οποιαδήποτε δοθείσα συγκατάθεση θα μπορεί πάντα να ανακληθεί με την ίδια ευκολία με την οποία χορηγήθηκε.

Ο Ιδιοκτήτης θα φροντίσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός μηνός από την άσκηση του δικαιώματος, να σας παράσχει όλες τις πληροφορίες που ζητήσατε ή/και να σας κοινοποιήσει τα μέτρα που ελήφθησαν για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.

Μόνο στην περίπτωση προδήλως αβάσιμων ή υπερβολικών αιτημάτων, καθώς και όταν αυτά είναι επαναλαμβανόμενα, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να σας χρεώσει μια λογική δαπάνη ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να σας ζητηθούν κάποιες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

 

M. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για να κάνετε μια καταγγελία;

Εάν, για παράδειγμα, πιστεύετε ότι η επεξεργασία που πραγματοποιούμε παραβιάζει τις διατάξεις του GDPR, μπορείτε να καταθέσετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) ή στην Αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένετε, εργάζεστε ή στον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση.

 

N. Ενημέρωση

Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη τυχόν ενημερώσεις της νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή/και να ενημερωθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Οι αλλαγές που έγιναν, εάν είναι σημαντικές, θα σας κοινοποιηθούν με αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος και θα είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικές από τη στιγμή της επικοινωνίας τους ή από τη δημοσίευση της αναθεωρημένης ανακοίνωσης για την Πολιτική Απορρήτου στον ιστότοπο και στις ιστοσελίδες των θυγατρικών.

Για να ενημερώνεστε για τον τρόπο αντιμετώπισης των προσωπικών σας πληροφοριών, αρκεί να μεταβείτε στην ενότητα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου και στις ιστοσελίδες των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Piaggio.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Piaggio χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookie», προκειμένου να καταστήσει πιο ευχάριστη την εμπειρία περιήγησης όλων των Χρηστών που επισκέπτονται τον Ιστότοπο.
Τα cookie είναι μικρά αρχεία που στέλνει ο Ιστότοπος που επισκέπτεται ο Χρήστης στο πρόγραμμα περιήγησης, όπου αποθηκεύονται πριν από την εκ νέου μετάδοσή τους στον ίδιο τον Ιστότοπο κατά την επόμενη επίσκεψη του ίδιου του Χρήστη.
Τα cookie χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και η διενέργεια της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Παρακολούθηση των συνεδριών. Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις χρηστών που έχουν πρόσβαση στο διακομιστή.
Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να «θυμάται» τα δεδομένα του Χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή στις επόμενες επισκέψεις, επιτρέπουν στο Χρήστη να πλοηγηθεί στις σελίδες αποτελεσματικά, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του, επιτρέποντας στον τελευταίο να αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google +, το Instagram και να προσφέρουν τις υπηρεσίες Google Maps.
 
Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των δεδομένων σύνδεσης του Χρήστη και ως εκ τούτου να γίνει αυτόματη αναγνώριση του Χρήστη (συνεπώς, αποφεύγοντας τη διαδικασία εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που ο Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο).
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ή, σε κάθε περίπτωση, αυτοματοποιημένων, υπολογιστικών ή τηλεματικών οργάνων, με λογικές λειτουργίας που σχετίζονται αποκλειστικά με τους σκοπούς που εκφράζονται ανωτέρω και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
 
Τεχνικά Cookie (που ΔΕΝ απαιτούν τη συγκατάθεσή σας)
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ιταλία, για τη χρήση των cookie δεν απαιτείται πάντοτε ρητή συγκατάθεση. Ειδικότερα, η συγκατάθεση δεν απαιτείται για τα επονομαζόμενα «τεχνικά» cookie, δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί μια υπηρεσία που έχει ρητά ζητήσει ο χρήστης. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για cookie που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου ή που απαιτούνται για την εκτέλεση υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το Χρήστη.
 
Μεταξύ των τεχνικών cookie, για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση τους, η ιταλική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνει επίσης:
-      τα «cookie analytics» όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή του Ιστότοπου προκειμένου να συλλέγονται πληροφορίες, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό χρηστών και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον Ιστότοπο,
-      τα cookie πλοήγησης ή συνεδρίας (για ταυτοποίηση, διενέργεια αγορών, κ.λπ.),
-      τα cookie λειτουργίας, που επιτρέπουν στο Χρήστη να περιηγηθεί με βάση μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (π.χ., γλώσσα, προϊόντα που επιλέγονται για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία που παρέχεται στον ίδιο.
 
Cookie κατάρτισης προφίλ (που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας): ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης τα cookie γνωστά ως κατάρτισης προφίλ που μπορούμε να εγκαταστήσουμε μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Τα cookie δημιουργίας προφίλ στοχεύουν στη δημιουργία προφίλ σχετικά με τους χρήστες και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζονται από τον ίδιο το χρήστη στο πλαίσιο της πλοήγησής του στο δίκτυο. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρουσιάζεται το πιο συναφές περιεχόμενο για τους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων ή για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που είδαν μια διαφήμιση. Δεδομένης της σημαντικής διεισδυτικότητας που μπορεί να έχουν στην ιδιωτική σφαίρα των χρηστών, ο ευρωπαϊκός και ο ιταλικός κανονισμός απαιτούν επαρκή πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τη χρήση τους προκειμένου να μπορεί ο ίδιος να εκφράσει έτσι έγκυρα την έγκρισή του. Τα cookie κατάρτισης προφίλ, απαιτούν προηγούμενη ελεύθερη έγκριση κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη, την οποία ο Ιστότοπος αποκτά υπό την προβλεπόμενη από τον κανονισμό μορφή, μέσω του banner που εμφανίζεται κατά την πρώτη επίσκεψη, καθώς και μέσω λεπτομερούς πληροφόρησης, που επιτρέπει στο Χρήστη να παρέχει ή να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του.

 

Τα cookies πρώτου μέρους και τρίτων

Εάν τα cookies που λαμβάνονται από το τερματικό του χρήστη εγκαθίστανται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου που επισκέπτεται ο Χρήστης, αυτά είναι cookie πρώτου μέρους. Κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει στο τερματικό του και cookie διαφορετικών ιστότοπων ή διακομιστών (γνωστά ως cookie «τρίτων»), στα οποία μπορούν να παραμένουν ορισμένα στοιχεία (όπως, για παράδειγμα, εικόνες, χάρτες, ήχοι, ειδικοί σύνδεσμοι σε σελίδες άλλων domain names) που υπάρχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεται ο ίδιος χρήστης. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για τα cookie που έχουν ρυθμιστεί από ένα δικτυακό τόπο διαφορετικό από εκείνο που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο χρήστης.

Αποκλεισμός cookie

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια cookie θα εγκρίνει μέσω της κατάλληλης διαδικασίας που προβλέπεται πιο κάτω, καθώς και να εγκρίνει, μπλοκάρει ή διαγράψει (εν όλω ή εν μέρει) τα cookie μέσω των ειδικών λειτουργιών του προγράμματος πλοήγησης (γνωστό ως browser): Ωστόσο, στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία απενεργοποιούνται όλα ή μερικά από τα cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε ορισμένες υπηρεσίες ή συγκεκριμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες ή να μην λειτουργούν σωστά ή/και ο χρήστης να αναγκαστεί να αλλάζει ή να εισαγάγει μη αυτόματα κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.
Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookie σας, παρακάτω αναφέρονται σύντομες οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό με τα τέσσερα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
Microsoft Internet Explorer
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εργαλεία» στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Επιλογές Internet». Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.
Google Chrome
Κάντε κλικ στο αγγλικό κλειδί στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων» ((“Under the hood'”) και αλλάξτε τις ρυθμίσεις «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».
Mozilla Firefox
Από το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω αριστερά πλευρά, επιλέξτε «Επιλογές». Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.
Safari
Από το αναδυόμενο μενού ρύθμισης στην επάνω δεξιά γωνία επιλέξτε «Προτιμήσεις». Επιλέξτε «Ασφάλεια» και εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.
Όπως αναφέρεται στο banner που εμφανίζεται άμεσα κατά την πρώτη επίσκεψη στον Ιστότοπο, η συγκατάθεση για τη χρήση όλων των cookies που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρέχεται από τον Χρήστη είτε επιλέγοντας το εικονικό πλήκτρο αποδοχής (π.χ. ΟΚ, τσεκάρισμα επιλογής, κ.λπ.) είτε με τη συνέχιση της πλοήγησης στον ιστότοπο (π.χ., αγνοώντας το banner/pop-up και τη διεξαγωγή περαιτέρω ενεργειών). Ο Χρήστης θα έχει επίσης ελεύθερη πρόσβαση στο σύνδεσμο με τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookie (περιγραφή, σκοπός και διατήρηση), στον οποίο ο Χρήστης του ιστότοπου θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη συγκατάθεσή του μόνο για ορισμένες κατηγορίες cookie.

 

Τύποι cookie

Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ρύθμιση των cookie, καθώς και μια συνειδητή εκδήλωση της συγκατάθεσης για τη χρήση ή όχι των ιδίων, παρακάτω αναφέρεται μια σύντομη πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται.
 
1) Τεχνικά Cookie
Παρακάτω αναφέρονται τα τεχνικά cookie που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο:
 
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage
 
 
2) Cookie δημιουργίας προφίλ
Ο Ιστότοπος, επειδή δεν χρησιμοποιεί cookieδημιουργίας προφίλ, δεν θεωρεί σκόπιμη τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.
 
Παρακάτω αναφέρονται τα cookieκατάρτισης προφίλ που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο:
Amnet: https://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en
Doubleclick: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Zanox: https://www.awin.com/gb/legal
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it/politica-sulla-privacy/
Refine: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out