Συχνές Ερωτήσεις

01. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

Τα σκούτερ Piaggio, Vespa και Gilera χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη, με τουλάχιστον 95 οκτάνια. Για μοντέλα κατασκευής προ του 1992, συνιστούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του οχήματος ή να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο διανομέα.

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Όλα τα τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στον ιστότοπό μας, στην ειδική ενότητα για κάθε μοντέλο. Επίσης, είναι διαθέσιμα από τα σημεία διανομής των προϊόντων μας.

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ή ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία Piaggio δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης οποιωνδήποτε εξαρτημάτων οποιουδήποτε μοντέλου της.
Υπενθυμίζουμε στους πελάτες μας ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται σε οχήματα κατασκευής Piaggio μπορεί να συνεπάγονται νομικές, ασφαλιστικές ή διοικητικές συνέπειες. Επιπλέον, η εγγύηση Piaggio καθίσταται άκυρη αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση σε ένα όχημα Piaggio.

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορείτε να ζητήσετε τα εγχειρίδια αυτά από τους διανομείς ή να τα κατεβάσετε από αυτόν τον σύνδεσμο. Για οποιαδήποτε άλλα υλικά, όπως φυλλάδια και καταλόγους, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Αιτημάτων Λήψης Εκδόσεων της εταιρείας μας. 


ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν νέα προϊόντα (μοντέλα, εκδόσεις, αναβαθμίσεις κινητήρων) θα ανακοινώνονται από την Piaggio C.S.p.A. μέσω δελτίων τύπου, ενημερωτικών μηνυμάτων από τους διανομείς, εξειδικευμένων περιοδικών ή μέσω της ενότητας «Νέα» των ιστότοπών μας.

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Αν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, επισκεφτείτε την ενότητα "Careers" του ιστότοπου piaggiogroup.com

 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ​​​​​​​

Οι ιστότοποι της Piaggio, της Vespa και της Gilera περιλαμβάνουν μια ενότητα όπου μπορείτε να διαμορφώστε το όχημα για το οποίο ενδιαφέρεστε επιλέγοντας ειδικά αξεσουάρ, να μάθετε την τιμή καταλόγου και να ζητήσετε εξατομικευμένη προσφορά από ένα σημείο διανομής. Οι τρέχουσες προσφορές βρίσκονται στην ενότητα «Προσφορές».

 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ PIAGGIO​​​​​​​

Στην ενότητα «Σημεία πώλησης» του ιστότοπού μας, μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των σημείων διανομής στην περιοχή σας.

 

02. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ​​​​​​​

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ​​​​​​​

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου που διαθέτουμε επί του παρόντος στην αγορά βρίσκονται στην ειδική σελίδα για το συγκεκριμένο μοντέλο.

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ​​​​​​​

Οι εργασίες σέρβις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα εξουσιοδοτημένα σημεία τεχνικής υποστήριξης. Η συχνότητα πραγματοποίησής τους αναγράφεται στο βιβλίο συντήρησης. Το κόστος εξαρτάται από την τιμή των εξαρτημάτων και των εργασιών στο επιλεγμένο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης. Βρείτε το κοντινότερο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Αυτό το έγγραφο περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το όχημα (κινητήρας, πλαίσιο κ.λπ.) και πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη διάρκεια των ελέγχων του οχήματος. Επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό προέλευσης, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει το όχημα και απαιτείται για την έκδοση βιβλίου συντήρησης.  Για οχήματα που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2001, υποκαθιστά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

 
ΔΗΛΩΣΗ​​​​​​​

Η δήλωση πιστοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. επαλήθευση του αριθμού κινητήρα). Παρέχει εξουσιοδότηση για ορισμένες ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, την τοποθέτηση ελαστικών που διαφέρουν από τα αρχικά και αναγράφονται στο δελτίο τεχνικών στοιχείων συμμόρφωσης.

03. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ/ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Με τον όρο «επικύρωση» εννοείται η πιστοποίηση, από τον κατασκευαστή, της συμμόρφωσης οχημάτων (εκείνων που προορίζονται για χρήση σε μετακινήσεις σε δημόσιο δρόμο) με τους κατασκευαστικούς κανονισμούς που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

  
ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οι παράμετροι για την πιστοποίηση συμμόρφωσης (ευρωπαϊκή οδηγία 92/61) συμπεριλαμβάνουν και τις εκπομπές ρύπων, τόσο των αερίων όσο και του θορύβου, όπως υποδεικνύονται γενικά από τις προδιαγραφές Euro 1 / Euro 2 / Euro 3. Αυτές οι παράμετροι καθίστανται συνεχώς πιο αυστηρές για τους κατασκευαστές.  Καθώς αποτελούν όρια συμμόρφωσης, η ευρωπαϊκή οδηγία δεν απαγορεύει με κανέναν τρόπο τη χρήση των οχημάτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.


04. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

"Από την 1η Ιανουαρίου 2001, σύμφωνα με τον νόμο τα μηχανοκίνητα οχήματα (οριζόμενα ως τα οχήματα που φέρουν πινακίδα κυκλοφορίας) και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (έως 50 κ.εκ.) πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο καταλληλότητας του οχήματος. Για τα μηχανοκίνητα ποδήλατα (έως 50 κ.εκ.) η τετραετής περίοδος ελέγχου καταλληλότητας υπολογίζεται από την ημερομηνία παραγωγής του οχήματος, όπως αυτή δηλώνεται στο βιβλίο συντήρησης. Για τις μοτοσυκλέτες (άνω των 50 κ.εκ.) η τετραετής περίοδος ελέγχου καταλληλότητας υπολογίζεται από την ημερομηνία της καταχώρισης του οχήματος, όπως αυτή δηλώνεται στο βιβλίο συντήρησης. Τόσο για τις μοτοσυκλέτες όσο και για τα μηχανοκίνητα ποδήλατα, όταν παρέλθει η αρχική τετραετής περίοδος, οι επόμενοι έλεγχοι καταλληλότητας πρέπει να πραγματοποιούνται ανά διαστήματα δύο ετών. Σημείωση: Οι έλεγχοι καταλληλότητας πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο λήγει η τρέχουσα πιστοποίηση. Για παράδειγμα, αν ο προηγούμενος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου, έχετε προθεσμία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για την ανανέωση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των προθεσμιών, ισχύουν κυρώσεις."

  
ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

"Σας υπενθυμίζουμε ότι από τον Ιούλιο του 2002 είναι υποχρεωτικό να ανάβετε τους προβολείς του οχήματος κατά την οδήγηση, ακόμη και όταν υπάρχει φως ημέρας. Από την 1η Οκτωβρίου 2005, η υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας για την οδήγηση μοτοποδηλάτου επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει όλα τα άτομα σε ηλικία οδήγησης που δεν κατέχουν ήδη δίπλωμα οδήγησης (ΕΕ). Το πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίζεται στο Υπουργείο Μεταφορών (ή σε ισοδύναμο φορέα), μαζί με ένα ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος είναι σωματικά και ψυχολογικά ικανός για οδήγηση. Τέλος, απαιτείται ένα πιστοποιητικό ή επιστολή που αποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά μαθήματα σε σχολή οδηγών."


ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ)

1. Αποτελεσματικότητα φρένων

2. Φωνομετρικός έλεγχος (εξάτμιση)

3. Φωτομετρικός έλεγχος (φώτα)

4. Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας (μόνο για μηχανοκίνητα ποδήλατα έως 50 κ.εκ.)

5. Εκπομπές

 

05. ΓΙΝΕΤΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε διανομέας, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ