ČASTO KLADENÉ DOTAZY

01. VŠEOBECNÉ INFORMACE

PALIVO
Skútry Piaggio, Vespa a Gilera používají bezolovnatý benzin s minimálním oktanovým číslem 95. Pro modely, vyrobené před rokem 1992, je informace o používaném palivu uvedena v návodu k obsluze, nebo Vám doporučujeme, abyste se s dotazem obrátili na nejbližšího prodejce.

TECHNICKÉ INFORMACE A PODPORA
Veškeré technické informace naleznete na našich webových stránkách v oddílu věnovaném každému modelu. Poskytnou Vám je také naši prodejci.

TECHNICKÉ ÚPRAVY MOTORŮ NEBO DÍLŮ
Společnost Piaggio neposkytuje žádné informace o tom, jak můžete upravit jakýkoli komponent skútrů z její výroby.
Rádi bychom naše klienty upozornili, že jakékoli úpravy vozidel, vyrobených společností Piaggio, mohou mít právní nebo administrativní důsledky, nebo mohou mít vliv na pojistné krytí. Při jakékoli úpravě vozidla Piaggio navíc pozbývá platnosti záruka Piaggio.

NÁVODY K OBSLUZE
Návody k obsluze si můžete vyžádat od prodejců, nebo si je můžete stáhnout na tomto odkazu. Co se týče ostatních informačních materiálů, jako jsou brožury a katalogy, obraťte se na naši službu pro zasílání publikací.

PRODUKTOVÉ ZPRÁVY
Veškeré informace o nových produktech (modely, verze, modernizované motory) jsou zveřejňovány společností Piaggio C.S.p.A. prostřednictvím tiskových zpráv, sdělení pro prodejce, odborných časopisů nebo v sekci Zprávy na těchto webových stránkách.
Životopisy
Máte-li zájem pro nás pracovat, navštivte sekci „Kariéra“ na webových stránkách piaggiogroup.com.

CENÍKY
Webové stránky značek Piaggio, Vespa a Gilera zahrnují sekci, v níž si můžete nakonfigurovat vozidlo, o které máte zájem, výběrem speciálního příslušenství, prostudovat ceník a požádat o individuální cenovou nabídku prodejce. Veškeré aktuální akční nabídky naleznete v sekci „Podpora prodeje“.

PRODEJCI PIAGGIO
V sekci „Vyhledávač prodejců“ na těchto webových stránkách naleznete seznam prodejců ve Vašem regionu.
 

02. PRODUKTY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje ke každému modelu, nabízenému aktuálně na trhu, naleznete na stránce věnované příslušnému modelu.

SERVIS A ÚDRŽBA
Servis a údržbu zajišťují všichni prodejci značek Piaggio, Vespa a Gilera, nebo autorizovaná servisní centra. Servisní intervaly naleznete v servisní knížce. Náklady závisejí na ceně dílů a práce, použitých servisním centrem. Vyhledejte si nejbližší servisní centrum.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ SHODĚ
Tento dokument zahrnuje veškeré důležité informace o vozidle (motor, rám, atd.) a musí být předložen při pravidelných kontrolních prohlídkách technického stavu vozidla, stanovených zákonem. Ve spojení s dokladem o původu se jedná o povinný dokument, který je nezbytný k vydání technického průkazu. Pro vozidla vyrobená před 1. lednem 2001 nahrazuje prohlášení o shodě.

PROHLÁŠENÍ
Prohlášení potvrzuje specifické údaje (např. ověření čísla motoru). Povoluje například montáž pneumatik odlišných od prvovýbavy a od pneumatik uvedených v osvědčení o technické shodě.

03. SHODA/HOMOLOGACE

SHODA
Homologací se rozumí prohlášení výrobce o shodě vozidel (určených k provozu na veřejných komunikacích) s předpisy Evropské unie, stanovenými pro výrobu.

EMISNÍ LIMITY
Parametry prohlášení o shodě (směrnice EU 92/61) zahrnují také emise plynných látek a hluku, jejichž množství je obecně omezeno normami Euro 1/Euro 2 /Euro 3. Tyto parametry jsou pro výrobce stále přísnější. Evropská směrnice však nevylučuje používání již provozovaných vozidel, která nesplňují novější limity.
 

04. TESTY ZPŮSOBILOSTI K SILNIČNÍMU PROVOZU A LEGISLATIVA

PRAVIDELNÉ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL
"Od 1. ledna 2001 zavedl zákon povinnost pravidelných kontrol technického stavu vozidel pro motocykly (definované jako jednostopá vozidla s registrační značkou) a motorizovaná jízdní kola (se zdvihovým objemem motoru až 50 cm3).
Pro motorizovaná jízdní kola (se zdvihovým objemem motoru až 50 cm3) běží čtyřletá lhůta pro pravidelné kontroly technického stavu vozidel od data výroby vozidla, uvedeného v technickém průkazu.
Pro motocykly (se zdvihovým objemem motoru více než 50 cm3) běží čtyřletá lhůta pro pravidelné kontroly technického stavu vozidel od data registrace vozidla, uvedeného v technickém průkazu.
Pro motocykly i motorizovaná jízdní kola platí, že po uplynutí počáteční čtyřleté lhůty musí být následné technické kontroly absolvovány ve dvouletých intervalech.
Poznámka: Technické kontroly musí být realizovány před koncem měsíce, v němž končí platnost aktuální kontroly. Pokud byl například předchozí test realizován 9. ledna, musíte další kontrolu absolvovat do 31. ledna. Nerespektování těchto termínů je spojeno s postihy."

NOVÁ LEGISLATIVA PRO JEDNOSTOPÁ VOZIDLA
"Upozorňujeme Vás, že od července 2002 platí povinnost jízdy se zapnutými světlomety i za denního světla.
Od 1. října 2005 je rozšířena povinnost získat doklad o schopnosti řídit moped na všechny zletilé osoby, které ještě nejsou držiteli řidičského oprávnění (EU). Doklad musí být předložen ministerstvu dopravy (nebo podobnému úřadu) společně s lékařským potvrzením fyzické a psychické způsobilosti držitele k řízení. Posledním požadavkem je doklad nebo dopis, dokládající, že držitel navštěvoval výcvikový kurs v autoškole."

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA (USKUTEČŇOVANÉ V ITÁLII)
1. Účinnost brzdové soustavy
2. Zvuková kontrola (výfuk)
3. Fotometrická kontrola (osvětlení)
4. Kontrola nejvyšší rychlosti (pouze pro motorizovaná jízdní kola se zdvihovým objemem motoru až 50 cm3)
5. Emise

05. STAŇTE SE PRODEJCEM

Máte-li zájem stát se prodejcem, vyplňte formulář, který se zobrazí po kliknutí ZDE.